đối tượng mắc trào ngược dạ dày

#10 / Top 10 đối tượng có nguy cơ mắc trào ngược dạ dày cao nhất.

#10 / Top 10 đối tượng có nguy cơ mắc trào ngược dạ dày cao nhất.

Trong 10 đối tượng này có bạn ở đó không? Bài viết này cũng chỉ có tính chất tham khảo cho vui thôi, chứ bài học rút ra được về cách chữa bệnh thì ít lắm. Nhắc trước với các ông bà thế không đọc xong lại tuyệt vọng. Top 10 đối tượng này tôi sẽ cố gắng đưa ra những dẫn chứng cụ thể …